Projekt 100 let republiky v ZŠ Bohutín

Letošní výročí vzniku naší republiky oslavila ZŠ Bohutín celoškolním projektem organizovaným školním parlamentem. Projekt měl několik částí.

V říjnové části projektu jsme 26. října 2018 slavnostně zasadili před školou lípu – Strom republiky, do jejichž kořenů jsme vložili i vzkaz budoucím generacím.

Druhou část projektu si pro spolužáky připravili žáci 9. třídy. Na celkem osmi stanovištích interaktivně představili život a události uplynulých 100 let. Žáci si například zkusili sestavit státní symboly jako puzzle nebo seřadit správně text státní hymny, seznámili se s vývojem módy či filmu. V kuchyňce poznávali některá dobová tradiční česká jídla, která měli možnost i ochutnat.

V tělocvičně si žáci zacvičili jako Sokolové, prohlédli si staré školní učebnice a v kvízu hádali, k čemu sloužily některé velmi zvláštní předměty. Víte například, co to byl mincíř? Největší úspěch mělo stanoviště s hrami. Děti si zahrály retro kulečník, blechy, Kloboučku, hop nebo čáru.

Poslední den projektu jsme měli připravený v tělocvičně školy. Každá třída představila ostatním své třídní prezentace, které měli žáci rozdělené po desetiletích a na kterých v uplynulých týdnech pilně pracovali.

Žáci 8. třídy nás navíc seznámili i s událostmi, které se staly v tzv. osmičkových letech přímo v naší obci. Pátrali totiž v obecním archivu, který jim zpřístupnil pan starosta. Děkujeme.

Vyvrcholením oslav i celého projektu pak byla Retro výstava. Žáci totiž měli vypátrat nejrůznější starobylé předměty a právě z nich jsme výstavu vytvořili. Expozici úžasně doplnil sběratel pan Chvalník, který mj. přivezl ukázky dobové zvukové techniky, mincí a zbraní. I jemu patří náš dík. Už jste někdy slyšeli českou hymnu z přístroje starého jako naše republika?

Výstava měla ohromný úspěch a všem se velmi líbila, proto jsme se ji rozhodli prodloužit, aby si ji mohli prohlédnout i rodiče a prarodiče žáků.

Celý projekt věnovaný stému výročí vzniku naší republiky hodnotíme velice kladně. Žáci všech tříd, od těch nejmenších až po žáky deváté třídy, se projektu účastnili s velkou chutí, nadšením a nasazením. Zapojili do projektu často i rodiče a prarodiče, doma hledali dobové předměty i rodinné fotografie a pátrali v historii rodin i obce. Závěrečné reflexe projektu pak svědčí o zaujetí i prožitcích, které projekt přinesl.

Mgr. Lada Králová, Mgr. Lenka Malá