Setkávání s rodiči – Klíčové kompetence v oblasti zdravého životního stylu se zřetelem na jedinečnost pohybových aktivit a jejich význam pro život v 21. století

V rámci setkávání s rodiči si přiblížíme zdravý životní styl nejen z teoretického hlediska. Podpora zdravého životního stylu i návyků, pochopení a realizace zásad zdravého životního stylu, rizika nezdravých návyků. Význam pohybu nejen jako prevence patologických jevů. Seminář vychází z poznatků v oblasti zdravého životního stylu, fyzioterapie, jógy a funkčního cvičení.

Těšíme se na Vás!