Halloweenský týden

Poslední říjnový den je významný zejména kvůli anglosaskému svátku Halloween. Tato tradice velmi rychle pronikla i do naší kultury, a proto se v hodinách anglického jazyka snažíme dětem přiblížit okolnosti vzniku tohoto svátku, jeho historii, tradice a zvyky, které tento den provází. 

Při hodinách angličtiny na I. i II. stupni jsme se blíže seznámili s tímto svátkem a jeho historií, naučili jsme se nová slovíčka, pracovali s různými texty o Halloweenu a někteří žáci dokonce vymysleli vlastní strašidelný příběh. Všechna tato cvičení nejenom rozšiřují dětem znalosti o kultuře anglicky mluvících zemí, ale také zlepšují jejich slovní zásobu, pomáhají porozumět textu v anglickém jazyce a rozvíjí jejich mluvený i psaný projev. Práce našich žáků jsou samozřejmě k vidění na naší projektové nástěnce v jazykové učebně.

 

Bc. Nikola Hložanková