Výsadba lípy republiky v ZŠ Bohutín

V rámci probíhajícího celoškolního projektu ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu zasadili žáci ZŠ Bohutín v pátek 26. 10. 2018 slavnostně lípu republiky. Kromě žáků a zaměstnanců školy se výsadby zúčastnil i starosta obce Bohutín, pan Ladislav Turek. 

Sázení samotnému předcházela slavnost před budovou školy. Všichni přítomní, žáci, pedagogové, nepedagogové, oblečení v barvách státní vlaky, i pan starosta si nejprve připnuli trikoloru v národních barvách. Pak byla na školu vyvěšena státní vlajka a zazněla státní hymna ČR. Ředitelka školy Mgr. Lada Králová poté ve svém krátkém projevu připomněla důležitost i okolnosti tohoto významného výročí a představila i lípu jako český národní strom.  Zazněla báseň Jaroslava Seiferta Píseň o rodné zemi a poté jsme všichni zazpívali píseň Ach, synku, synku. Pan starosta poděkoval za pozvání a pronesl k přítomným několik slov. 

My, účastníci slavnosti, jsme poté sešli na dolní část školní zahrady, abychom zasadili náš strom svobody, lípu republiky. Každý z přítomných symbolicky přihodil ke kořenům lípy lopatku hlíny. Do kořenů naší lípy položila paní ředitelka lahev se vzkazem budoucím generacím. Ke vzkazu jsme přiložili i fotografii naší školy a fotografii lípy, jak vypadala v době zasazení. Celý vzkaz jsme ještě přeložili i do cizích jazyků, které se učíme – angličtiny a němčiny. U lípy pak je umístěna informační tabule s vydařenou plastikou lípy, kterou vydlabal náš žák Honza Jura z 5. třídy. Tabuli pak krásně a ochotně vyrobil pan Petřík, tatínek Tomáše Petříka ze 7. třídy.

Uznejte sami, že žádný památník, ať z kovu nebo mramoru, nemůže být krásnější a vhodnější stálou připomínkou 100. výročí našeho samostatného státu než strom lípa – symbol života! Všichni doufáme, že se u ní po letech budou moci naši potomci sejít, vzpomínat a připomínat si, proč tu tento strom stojí – na památku všech, kteří naši republiku budovali a budují. Tato lípa tak  je živým památníkem a zároveň jedinečným symbolem připomínajícím naše národní dějiny, oslavuje vznik našeho státu a podporuje naši národní hrdost a svobodu.

Děkujeme panu starostovi a obci Bohutín za zakoupení této lípy. Děkujeme také srdečně všem z řad učitelů, žáků, nebo jejich rodičů, kteří se na páteční slavnosti sázení lípy republiky podíleli ať už zajímavým nápadem, nebo činem.

Slavnost uzavřelo společné fotografování, při kterém žáci i učitelé vytvořili „živou trikoloru“.

Jako vzpomínku na tuto slavnostní událost každý z účastníků obdržel pamětní list.

Lípa se prý dožívá stáří až 1 000 let. Doufejme, že i naší lípě se bude u nás dobře dařit. Slíbili jsme si, že o ni budeme dobře pečovat, aby mohla růst a sílit, mlčky shovívavě sledovat naše životy a dění kolem sebe, aby se i nadcházející generace mohly i za dalších sto let u naší památné lípy sejít a vzpomínat na toto výročí.

 

Náš vzkaz uložený ke kořenům lípy napsal za všechny Honza Traxler z 9. třídy. A vzkaz je to opravdu moc hezký, posuďte sami:

Tuto zprávu píšeme vám, budoucím generacím.

Je to již 100 let od založení Československa a my doufáme, že se toto výročí ve vaší době stále slaví a neupadá v zapomnění. Též doufáme, že lípa, kterou jsme zde dnes zasadili, roste, je mohutná a pevně zakořeněná, stejně jako bylo Československo. Dále pevně věříme, že Česko a Slovensko stále existují a vy jste hrdí na své tradice, zvyky, krajinu, zemi a svou existenci. Stejně jako my jsme hrdí na tuto lípu.

Vezměte jednou vaše děti a vnoučata pod tuto lípu a vyprávějte jim, jak zde byla zasazena ke 100. výročí vzniku Československa. Vyprávějte, že i v časech nejtěžších jsme vždy byli hrdí na náš národ a nikdy nepřestali věřit v jeho sílu a budoucí existenci.

Ať vám tato lípa stále připomíná náš národ, lásku, svobodu a hrdost k němu. Při pohledu na naši lípu mějte na paměti, že v naší společné historii se našlo mnoho temných okamžiků, ale zároveň i mnoho odvážných lidí, kteří měli chuť a sílu postavit se za Čechy a Slováky a vytvořit tak svobodný stát.

                                            Žáci a učitelé ZŠ Bohutín, okres Příbram