Setkávání s rodiči – Styly mladých a další záludnosti dětského světa

V rámci setkání s rodiči se na chvíli zastavíme a budeme si společně povídat o stylech  mladých, o prožívání dospívání, o touze někam patřit, ale například i o častém fenoménu  dnešních dětí – o sebepoškozování.

Interaktivně vedený seminář povede účastníky ke společnému zamyšlení, co je bezpečné a co nebezpečné při vyznávání některých známých stylů. Rodiče se seznámí i s tím, jak těmto rizikovým stylům předcházet, jak s dětmi mluvit a co dělat v obtížném dospívání svých dětí.

Těšíme se na Vás!