Anglické představení

V úterý 2. 10. 2018 nás již potřetí poctil svou návštěvou divadelní spolek The Bear Educational Theatre se svým interaktivním divadelním představením v angličtině. Žáci 1. stupně zhlédli hru Jackie and the Horrible Family,
2. stupeň pak hru Where is Andrew McStag?.

Představení Jackie and the Horrible Family bylo zaměřené zejména na jednoduchou slovní zásobu, porozumění proto nedělalo problém ani nejmenším dětem.

Představení Where is Andrew McStag? bylo zaměřené na pokročilejší angličtinu žáků 2. stupně, konkrétně na modální slovesa.

Obě představení se žákům moc líbila. Naším hlavním cílem bylo zprostředkovat žákům kontakt s anglickým jazykem a hlavně rodilými mluvčími. To se nám podařilo splnit a žáci opět využili možnost konverzovat v anglickém jazyce.

 Bc. Nikola Hložanková