Zahradní slavnost 2018

 

V úterý 26. 6. 2018 se žáci 9. třídy loučili na zahradní slavnosti s bohutínskou školou. Tématem letošní slavnosti byl vesmír. I školní tablo 9. třídy bylo vtipně ztvárněné v tomto duchu.

Vesmírnou tématiku zahájili deváťáci vystoupením z krásné, téměř opravdové rakety, kterou si sami vyrobili a nainstalovali před okna školy. Za doprovodu působivé hudby z Vesmírné odysey nastoupili před obecenstvo. Michal s Eliškou představili posádku vesmírné lodi – své spolužáky. Jednotlivým žákům poté připnul slavnostní zlaté šerpy pan starosta s paní ředitelkou, na památku školní docházky obdrželi od své třídní učitelky, paní Blanky Krýdlové, vybranou knihu s věnováním a potom se rozběhli poděkovat květinami nejen svým vyučujícím, ale i svým maminkám. Na závěr pak společně zazpívali připravenou píseň. Se školou se rozloučily i další dvě žákyně odcházející na příbramské gymnázium z páté a sedmé třídy. Přejeme jim samé úspěchy.

Po rozloučení  deváťáků následovala vystoupení ostatních žáků nejen z naší školy, ale např. i mažoretek z Příbrami,  všechna diváci ocenili zaslouženým potleskem.  Slavnost uzavíralo opět vystoupení žáků 9. třídy – tzv. flashmob, jehož choreografii i hudbu si sami připravili a které opět sklidilo bouřlivý potlesk všech přihlížejících.

Zahradní slavnost se devítce povedla a všem se dle ohlasů velmi líbila. A teď už jen všichni našim deváťákům držíme palce a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich dalším životě i studiu!