Upozornění školní jídelny

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

24.5.2018

 

Jelikož se nám nezadržitelně blíží konec školního roku, prosím rodiče o zrušení všech plateb za obědy. V měsíci květnu proběhla platba na červnové obědy a v měsíci červnu, červenci a srpnu je nutné platby zrušit. Případné přeplatky budou vráceny o prázdninách, o nedoplatcích budou rodiče informováni v měsíci červnu.

V příštím školním roce budou platby probíhat tak, jak je uvedeno v Řádu školní jídelny – platby na září v hotovosti a dále pak opět trvalým příkazem. Bližší informace o přihlašování a placení obědů budou uvedeny na stránkách školy na konci školního roku.

Děkuji,  Jaroslava Křivonosková, vedoucí ŠJ