Setkání s rodiči

Toto setkání doporučujeme zejména rodičům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všem rodičům, kteří by se rádi dozvěděli více o inkluzivním vzdělávání, práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kooperaci dětí, rodičů, školy, učitelů, poradenství.

Těšíme se na Vás!