Projekt Den Země 3., 4. a 5. třída

V pátek 20. dubna 2018 se jmenované třídy vydaly na celodopolední akci směrem v lesoparku Vysoká Pec.

Cestou jsme plnili různé úkoly související s přírodou – smyslové hry, pozorování okolní krajiny, vyhledávání známých rostlin či seznámení s naučnou stezkou, která je v tomto prostoru nově vytvořena.

Nezapomněli jsme ani na jarní úklid okolní přírody. Nejprve to vypadalo, že neseme jen několik málo odpadků nalezených v nejbližším okolí naší cesty, ale když jsme dali všechny naše speciální pytle dohromady, bylo množství docela velké. Mezi nejzajímavější nálezy patřily ponožky, rukavice, kus plastové roury nebo plastová láhev plná vína.

V další části projektu Den Země jsme již pracovali ve škole. Okolo stezky jsou instalovány naučné tabule a právě podle nich čtvrťáci a páťáci vyhotovili prezentace. Děti pracovaly ve skupinách a své práce nejprve prezentovaly ve třídách, teprve po jejich vyhodnocení je vystavily jako Naučnou stezku Litavka, která je  tudíž nejen v lesoparku, ale i na chodbě naší školy.

Promítli jsme si též ekologicky zaměřené krátké filmy, na jejichž základě žáci 1. stupně vytvořili ekologický strom se speciálními listy – na světlejších listech máme napsány různé ekologické problémy a na tmavších listech možné řešení těchto problémů. Strom je vystavený v přízemí školy.

Děti pracovaly po celou dobu projektu aktivně a se zájmem se zapojily do všech činností. Při tvorbě stromu spolupracovali všichni od nejmladších po nejstarší a množství lístků, které vytvořili na strom je obdivuhodné. Všichni jsme si znovu uvědomili, jak je důležitá ochrana přírody kolem nás.

 

Mgr. Lenka Malá