Přednáška s geology ve 4. třídě

Ve čtvrtek 1. března 2018 navštívili 4. třídu geologové z příbramského Hornického muzea.  Děti právě dokončují kapitolu o neživé přírodě, která obsahovala učivo o minerálech a nerostech, proto jsme rozšíření vědomostí o tomto učivu moc uvítali.

Přednáška byla zaměřena na náš region, jenž je známý právě těžbou a zpracováním rud. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o místním hornictví i o podnicích, kde rudy zpracovávali. Dále jsme si povídali o původním využití okolních rybníků, o struhách, které jsou v našem okolí.

Geologové nám přivezli různé ukázky rud a výrobky z nich. Zodpověděli dětem nejrůznější dotazy z tohoto oboru.

Děkujeme dědovi Emmy Křížové za zprostředkování přednášky, která byla pro nás všechny určitě přínosem.

 

Mgr. Lenka Malá