Bohutínský masopust

V úterý 13. února 2018 se naše škola již tradičně zapojila do obecního masopustu, který má v Bohutíně dlouholetou tradici.

Prošli jsme s masopustním průvodem vesnici od hřiště až na náves. Děti byly v maskách i bez nich, ale všechny si průvodu nadšeně užívaly, včetně maškarami pomalovaných paní učitelek.

Na návsi jsme po slavnostním zahájení panem starostou Turkem předvedli veselé vystoupení žáků 1. – 4. třídy s názvem „Ouky kouky“.

Poté již následovaly scénky s tématem Brdulka a sedm permoníků. Kdo chtěl, zůstal i na tento program a zatančil si ještě v kruhu za doprovodu živé kapely.

 

Mgr. Lenka Malá