Sdělení školní jídelny 23. 2. 2018

Co je GDPR (angl. General Data Protection Regulation) – je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

V platnost vstoupí od 25. 5. 2018.

Na základě tohoto nařízení je nutné změnit variabilní symbol u platby za obědy Vašeho dítěte. Rodná čísla budou jakožto variabilní symbol zrušena a každý žák dostane během měsíce března evidenční číslo, pod kterým je veden ve školní jídelně. Toto číslo je nutné uvést jako variabilní symbol při platbě za obědy již v dubnu.

 

Vážení rodiče,

jelikož máme u mnoha strávníků nedoplatky, zkontrolujte si, prosím, pravidelné platby na obědy, případně se informujte 1. a 2. března ve školní jídelně o stavu konta Vašeho dítěte (stačí telefonicky).  Nedoplatky je nutné uhradit co nejdříve. V případě, že bude nedoplatek vyšší než 200,- Kč, budou obědy odhlášeny a přihlášeny opět až po zaplacení dlužné částky.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Jaroslava Křivonosková, vedoucí ŠJ Bohutín