Důležité oznámení

Vážení rodiče!

Dne 30. 11. 2017 odstoupila Mgr. Vladimíra Melicharová z funkce ředitelky školy.

Starosta obce Bohutín, pan Ladislav Turek, pověřil řízením školy Mgr. Ladu Královou, a to do doby jmenování ředitele na základě konkurzu. Zástupkyní ředitelky školy byla po tuto dobu jmenována Mgr. Petra Vondrášková.

V pondělí 11. 12. 2017 v 16:30 hodin proběhne v tělocvičně školy informační schůzka s rodiči. Schůzky se zúčastní pan starosta Ladislav Turek, dále zástupci zřizovatele i školy. Tímto rodiče srdečně zveme.