Německá jazyková animace

Dne 24. listopadu 2017 navštívila naši školu jazyková animátorka z Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem.  Tandem nabízí školám bezplatné realizace jazykových animací v rámci projektu Němčina nekouše, který je zaměřený na podporu motivace u žáků učících se němčinu jako druhý cizí jazyk. Jazyková animace je nekonvenční a zároveň zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka a prohloubení již získaných jazykových znalostí.

Tyto speciální jazykové hodiny proběhly v šestém až devátém ročníku. Animátorka komunikovala se žáky velmi otevřeným způsobem a snažila se jim ukázat, jaké obzory se jim s němčinou mohou otevřít a vysvětlila, jak je němčina důležitá pro pracovní trh nejen v České republice.

Následně se žáci v jednotlivých hodinách zapojili do různých jazykových aktivit. Naučili se pár nových slov, snažili se komunikovat bez ohledu na stoprocentní jazykovou správnost. Hodiny byly vedeny zábavnou a hravou formou, měly u žáků velký úspěch. Doufáme, že se nám tímto způsobem podařilo podpořit motivaci o německý jazyk a budeme se snažit, aby žáky němčina bavila a byla pro ně přínosem.

 

Mgr. Iva Břendová