Den jazyků

Žáci 8. a 9. ročníku se v týdnu od 25. do 27. září zapojili do akce Evropský den jazyků. Cílem tohoto svátku je propagace jazykové rozmanitosti a studium cizích jazyků v zemích Evropy.

V letošním roce jsme zvolili téma mezinárodní spolupráce a setkávání. Žáci měli za úkol v hodinách cizích jazyků kreativně ztvárnit toto téma. V rámci vlastní tvorby žáků vzniklo několik plakátů s jazykovou tematikou, komiksy s rozhovory různých osob v různých jazycích, jedna fotostory se základním rozhovorem dvou mladých lidí a jedna skupina nacvičila divadelní představení.

Všeobecně si žáci akci chválili a rádi by v akci pokračovali i v dalších letech. Příští rok se budeme těšit na další podařené projekty.

Mgr. Iva Břendová