Zahájení školního roku 2017/2018

Škola vítá po prázdninách své žáky a učitele.

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 bude v pondělí 4. září 2017  v 8 hodin před školou (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy). Žáci (kromě 1. třídy) si s sebou přinesou přezůvky, psací potřeby a sešit na poznámky. Předpokládaný konec v 9:00 hodin.

V úterý 5. září nemají žáci odpolední vyučování  – tzn.  1. stupeň končí v 11:20 hodin, 2. stupeň ve 12:15 hodin. Další dny v tomto týdnu dle pokynů třídních učitelů.

Na všechny naše žáky se moc těšíme! Vykročte správnou nohou do nového školního roku!