Exkurze do Domu Natura

V dubnu žáci 3. a 4. tříd vyrazili na exkurzi do nově otevřeného Domu Natura v Příbrami. Prostory tohoto objektu jsou rozděleny do několika expozic. My jsme se zaměřili na regionální přírodu – Chráněnou krajinnou oblast Brdy a expozici obojživelníků.

V prvně jmenované expozici děti ve dvojicích obdržely pracovní list, který byl připraven na pozorování při prohlídce, přemýšlení i diskusi. Prošli jsme brdskou přírodu obklopeni fotografiemi soudobými i historickými, detailními i leteckými, fotografiemi velkoplošnými. Ozvláštněním byly 3 D prostory a další zajímavé objekty.

V expozici obojživelníků na nás čekala živá fauna vyskytující se běžně v Brdech. V teráriích a akváriích byli zástupci ryb, plazů a obojživelníků.  Děti se o nich dozvěděly od průvodkyně mnoho zajímavého. Z bezprostřední blízkosti pozorovaly nejen jejich vzhled, ale i chování. Vidět třeba takovou zmiji lezoucí po skále je opravdu zajímavý pohled.

Pracovní listy jsme si zhodnotili až po návratu do školy a musíme děti pochválit, že se jejich vyplnění zhostily velice pěkně.

 

Mgr. Lenka Malá

IMG_1969

IMG_1970