Školní psycholožka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od 1. ledna 2016 je školní psycholožka ve škole přítomna každé pondělí a úterý od 7:30 do 15:30 hod. Po předchozí dohodě je možné setkat se i v jiný den či jinou hodinu.

 

Školní psycholožka

Mgr. Kristýna Baumová

kontakty: tel. 775 395 689, e-mail: kristyna.baumova@gmail.com

 

Konzultační hodiny:

Pondělí 7:30 – 15:30

Úterý 7:30 – 15:30

Doporučuji schůzku sjednat předem telefonicky nebo e-mailem. Po domluvě je možná schůzka v jiný den i hodinu.

 

S čím se můžete na školní psycholožku obrátit?

Děti

Když máš potíže s učením.

Když tě trápí vztahy mezi spolužáky.

Když Ti někdo ve škole nebo jinde ubližuje.

Když prožíváš těžkou životní situaci.

Když Tě něco trápí a sám si nevíš rady.

 

Rodiče

Když se potřebujete poradit při řešení výchovných nebo osobních problémů Vašeho dítěte.

Když má Vaše dítě problém s učením nebo se mu zhoršil prospěch.

Když má Vaše dítě poruchu učení nebo jiné závažné obtíže.

Máte-li obavu, že Vašemu dítěti někdo ve škole ubližuje, je šikanováno.

Potřebujete-li poradit s výběrem dalšího vzdělávání dítěte (střední škola, víceleté gymnázium)

Když se Vaše dítě ocitlo v těžké životní situaci (rozvod, úmrtí v rodině, vážné onemocnění atd.)

 

Služby psychologa jsou pro žáky školy a jejich rodiče zdarma. Využívání těchto služeb je dobrovolné, děti na naší škole a jejich rodiče tímto nepozbývají právo zvolit si jakéhokoliv z jiných odborníků (psychologa, poradnu, …) ve svém okolí.

Pro práci školní psycholožky s konkrétním žákem a jeho citlivými údaji je vždy potřeba individuálního souhlasu jeho rodičů .

 

Na základě generálního souhlasu rodičů může školní psycholog:

  • spolupracovat s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • pomáhat s vedením třídnických hodin ve spolupráci s třídním učitelem
  • poskytnout úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá a následně informovat rodiče
  • poskytnout krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
  • vytvářet podmínky k maximálnímu využití potenciálu dětí ve spolupráci s rodiči žáků a pedagogy
  • provádět opratření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
  • provádět anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole za účelem posílení preventivních aktivit
  • informovat rodiče o výsledcích anonymních anketních šetření