Zápis do 1. třídy

zápis 2016 plakát-page-001

Milí rodiče a naši budoucí prvňáčci, 

srdečně vás zveme  k zápisu do 1. třídy ZŠ Bohutín  pro školní rok 2016/2017, a to ve čtvrtek 21. 1. a pátek 22. 1. 2016 od 13 do 17 hodin.

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2016, tzn. děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a dále děti, kterým byl při zápisu v lednu 2015 povolen odklad školní docházky o jeden rok. Výjimečně mohou být zapsány i mimořádně talentované děti narozené do 30. 6. 2011.

Nezapomeňte si vzít svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, dále vyplněný Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ a Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, které vám budou zaslány (popř.  budou tiskopisy k dispozici i při zápisu či níže na stránce). K zápisu je nutné dostavit se s dítětem i tehdy, pokud chcete požádat o odklad.

Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, kde je sledována zejména komunikativnost dítěte, socializační schopnosti, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů apod. Při zápisu je vše prověřováno zábavnou formou.

 

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení:

  • zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku
  • dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly
  • umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod
  • respektovat pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým
  • znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště
  • neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).

 

Žadost_o_prijeti

Osobni_list_zaka

Žádost_o_odklad

 

Fotografie z loňského zápisu:

http://zs-bohutin-okres-pribram.rajce.idnes.cz/Zapis_ZS_Bohutin_2015