Zeměpisný pořad Indonézie

Již mnoho let je naše škola zapojena do zeměpisně – přírodovědného programu Planeta Země 3000. Cestovatel Adam Lelek se svým štábem každý rok natočí dokument o jedné zajímavé zemi, který pak prezentuje základním a středním školám. Promítání probíhá ojedinělou formou – nejmodernější multimediální projekcí (čtyřmi dataprojektory v rozlišení 6K, tedy ve třikrát lepší kvalitě než je FULL HD).

Dne 21. 11. 2014 jsme se tedy vydali se žáky 6. – 9. třídy do kina v Příbrami, tentokrát na projekt Indonésie – po stopách lidojedů. Seznámili jsme se s nelehkým životem obyvatel této ostrovní země. Poznali jsme jejich náboženství, tradice a dokonce kmen lidí, který žije na úrovni doby kamenné. Fascinující je flóra a fauna těchto ostrovů. Viděli jsme orangutany, kahau nosaté, varany komodské a další. Žáci se seznámili s pěstováním čaje, rýže a kávy. K této oblasti neodmyslitelně patří zemětřesení a sopečná činnost. Tyto procesy zde byly výborně animovány. Pro žáky 6. a 9. ročníku to bylo aktuální, neboť tuto látku právě ve škole probírají.

Na závěr každý žák dostal cestopisný časopis Koktejl, což je partner pořadu. A na co se můžeme těšit příště? Bude to Východní Afrika – kolébka lidstva. Už teď děti napadají otázky. Které africké zvíře je nejnebezpečnější? V čem je odlišný život domorodých afrických kmenů od toho našeho? S jakými problémy se Východní Arika potýká? Na odpovědi si musíme počkat do příštího roku.

Renata Vondrášková

S