Královská cesta 4. a 5. třídy

Ve čtvrtek 19. června 2014 si žáci 4. a 5. třídy prošli Královskou cestu v Praze. Náš výlet začal dopoledne na Pražském hradě.

Nejprve jsme si prohlédli Hrad zvenčí. Nejvíce nás zaujali vojáci Hradní stráže. Všichni se s nimi chtěli vyfotit. Měli jsme štěstí, protože jsme viděli i slavnostní střídání stráží. Byl to pro všechny velký zážitek, pozorovat zblízka naprosto stejné pohyby vojáků a jejich povely při střídání.

Hlavní částí prohlídky Hradu byla návštěva Chrámu sv. Víta. Průvodkyně nám o něm řekla spoustu zajímavostí. O staviteli Petru Parléřovi, o vnitřní výzdobě, o ostatcích Karla IV., v jejichž blízkosti jsme stáli i o uložení korunovačních klenotů. Dokonce jsme mohli spatřit pražského arcibiskupa Dominika Duku, který v této době byl též v katedrále.

Poté jsme se přesunuli do Zlaté uličky. Samostatně jsme si mohli prohlédnout středověké řemeslnické domky a pokračovali jsme až k Daliborce. Odtud naše kroky vedly po starých zámeckých schodech směrem ke Karlovu mostu. Přešli jsme se mezi sochami a mezi pouličními umělci na druhou stranu Vltavy.

Po prohlídce nádvoří Klementina jsme došli na Staroměstské náměstí. Chvíli jsme počkali, abychom spatřili Orloj, jak bije v celou hodinu Většina dětí ho viděla poprvé.

Přes Týnské náměstí jsme směřovali ke konci naší cesty – Prašné bráně, která byla opravdovým začátkem Královské cesty v minulosti. My jsme šli obráceně – ze Starého města Pražského jsme se dostali až do Nového města Pražského.

Byli jsme unaveni, ale plni nových informací, vjemů a zážitků z cesty Prahou, jak ji mnozí z nás vůbec neznají.

 

Mgr. Lenka Malá

IMG_0638

IMG_0656

IMG_0691