Slunce na cestách v Bohutíně

Dne 12. června 2014 se uskutečnila preventivní dopravní akce v s názvem Slunce na cestách. Policistky z Preventivně informační skupiny Příbram spolu s dopravními policisty přijeli do Bohutína, kde jim 21 žáků ze 4. třídy pomáhalo hodnotit kontrolované řidiče.

Řidiči dodržující dopravní předpisy obdrželi od dětí namalovaný usměvavý obrázek a ti „zlobiví“ zase dostali obrázek zamračený. Cílem projektu je upozornit řidiče, že svým chováním mohou přispět k vyšší bezpečnosti v dopravě, a že zvláště u škol je nutno dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat předepsanou rychlost.

Celkem bylo zastaveno 28 vozidel. Jen se dvěma řidiči policisté přestupek vyřešili domluvou. Jinak všichni ostatní dostali od dětí usměvavé sluníčko s poděkováním, že správně dodržují pravidla silničního provozu a s přáním šťastné cesty.

Tato dopravní akce byla pro nás všechny moc zajímavá a poutavá. Alespoň na krátkou chvíli jsme si mohli zahrát na policisty, vyjádřit svůj názor a hodnotit dospělé. Všichni jsme si tuto dopravní akci moc užili.

Mgr. Miloslava Sláviková

dopravní_akce

dopravní_akce_3

dopravní_alce_2