Průkaz cyklisty

Během měsíce května jsme se ve 4. a 5. třídě zaměřili více na výuku dopravní výchovy. Čekala nás zkouška na získání průkazu cyklisty.

Nejprve obě třídy absolvovaly přednášku na toto téma od pana Stoklasy, který má na starosti příbramské dopravní hřiště. Vysvětlil nám základní pravidla provozu, zopakovali jsme si dopravní značky a řešili křižovatky.

Žáci se pak nadále věnovali této problematice v hodinách předmětu Člověk a společnost. Zkusili jsme si různé cvičné testy, ale také řešení křižovatek na internetových stránkách BESIPu. Nezapomněli jsme ani na dopravní značky.

V úterý 4. června jsme se vydali na dopravní hřiště v Příbrami. Každý musel splnit kritéria teoretické části – testu, ale také ukázat, jak se umí pohybovat na modelovém dopravním hřišti. Nebylo to nic jednoduchého. Na obrázku jsme tomu rozuměli, ale v praxi je to daleko těžší: správně si najíždět, odbočovat, dávat přednost nebo umět jezdit podle pokynů policisty.

Průkaz získalo 32 žáků. Hlavní příčinou neúspěchu u 10 zbývajících žáků byly chyby v testech, ale i porušování předpisů při jízdě na hřišti. Na podzim si tito i chybějící žáci mohou pokusit udělat si průkaz cyklisty na druhý pokus. Budeme jim držet palce!

 

Mgr. Lenka Malá

IMG_0206

IMG_0269

IMG_0271