Společné čtení rodičů s dětmi v knihovně u knihožroutů

V pátek 23. května 2014 se děti z 1.B Základní školy v Bohutíně vydaly do příbramské knihovny ve Školní ulici, kde se v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ společně s rodiči nebo ostatními z rodiny zúčastnili společného čtení.

Úvodem jsme si popovídali o žábách, a pak jsme zlehka přešli k autorovi Alfredu Lobelovi, který napsal dětskou knížku Kvak a Žbluňk. Právě příběhy dvou žabáků byly pátečním tématem. Díky velké účasti jsme zvládli přečíst tři krátké příběhy. Nejen děti, ale i dospělí překonali trému a nahlas přečetli pár vět. Poté jsme si o příbězích povídali a zároveň se u toho i pobavili.

Žákům se akce velmi líbila, protože mohli své rodině a paním knihovnicím ukázat, jak ke konci první třídy již krásně čtou. Vzbudit zájem u malých školáků o četbu je stále těžší, proto touto cestou děkuji všem rodičům, babičkám a tetám za stoprocentní účast a podporu. Poděkování patří také paním knihovnicím za pěkně připravené dopoledne.

Mgr. Lenka Hošková

IMG_3092