Vystoupení našich žáků na vánočním setkání v Bohutíně

vánoční zpívání 3Ve středu 18. 12. 2013 jsme se s dětmi zúčastnili vánočního setkání občanů Bohutína, které na návsi pořádal Obecní úřad Bohutín. Naši žáci zde vystoupili s básničkou a hezkými vánočními písničkami. Vystoupení se jim moc povedlo a za odměnu dostali od pana starosty sladkou dobrůtku. Potom jsme všichni zacinkali na zvonečky a rozsvítil se nádherný vánoční strom. Co nás však všechny velice uchvátilo na závěr setkání, byl nádherný ohňostroj, při kterém jsme ohromením ani nedýchali.

Moc děkujeme panu starostovi za pozvání a krásné předvánoční zážitky.

Mgr. M. Sláviková

vánoč. zpívánívánoč. zpív.vánoč. zpívání 2