Projekt Hasičské jiskření

fotka_hasiči_na_webV loňském školním roce navštívili studenti SOŠ a SOU Dubno naši školu se vzdělávacím programem „POŽÁRNÍ PREVENCE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH.“ Projekt pod názvem „ Hasičské jiskření“ obsahoval informace o tom, jak se mají žáci chovat při požáru, kam mají zavolat, co říct a jak nejlépe popsat situaci. Dále byly děti seznámeny s výstrojí a výzbrojí hasiče zasahujícího u požárů. Také měli možnost obleknout si třívrstvý kabát, zásahovou helmu a vyzkoušet dýchání v hasičském přístroji.

Přednáška pro první stupeň byla zpestřená hrami z požárního sportu. Za splnění úkolů děti dostávaly drobné odměny. Na konci dvouhodinové akce byli všichni vyzkoušeni, zda vše co jim bylo řečeno, si zapamatovali správně. Za odměnu dostali knížky s pohádkami s požární tematikou. Tato přednáška byla pro naši třídu příjemným zpestřením vyučování. Děti nejprve velice pozorně poslouchaly přednášku s možností vyzkoušet si hasičskou výstroj a potom s nadšením a elánem hrály hry a soutěže, které pro ně kluci (budoucí hasiči) připravili.

Na závěr jsme hasičům slíbili, že pro ně namalujeme návrh na jejich maskota. Všem dětem se obrázky moc povedly a s napětím jsme čekali, který se bude líbit nejvíce. Autor vítězného obrázku měl totiž slíbeno, že mu kluci hasiči přivezou a osobně předají již hotového maskota.

Konečně jsme se v letošním roce dočkali! Vyhrály obrázky Kapička a Jiskřička Jendy Gaži a Dominiky Hufové. Vítězné maskoty nám ve středu 18. 12. přišli studenti hasiči předat. Zároveň provedli přednášku s ukázkami pro žáky 6. a 7. třídy. Moc děkujeme paní Mgr. Oleně Gažové a jejím studentům.

 

Mgr. M. Sláviková a žáci 4. třídy

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA