Zapojení školy do dlouhodobého programu primární prevence užívání návykových látek

Během školního roku 2012/2013 se naše škola opět jako každoročně zapojila do dlouhodobého programu primární prevence užívání návykových látek. Poskytovatelem služby a realizátorem je Magdaléna o.p.s. – Centrum primární prevence.Magdalena2

Jednalo se o tři setkání v 7. – 9. třídě, dvakrát po třech a jednou po dvou vyučovacích hodinách. Žáci 9. třídy místo poslední dvouhodinovky navštívili Centrum primární prevence v Příbrami. Setkání se zúčastňuje vždy i třídní učitel, který se zapojuje i do některých aktivit se žáky.

Cílem dlouhodobého programu je posilovat hodnotu nedrogového způsobu života, zvyšovat povědomí o drogové problematice, posilovat vztahy a komunikaci ve skupině, umět říci „ne“ a umět se samostatně a svobodně rozhodnout a zvyšovat si schopnost orientovat se v zátěžových situacích. Témata jednotlivých setkání byla například: Jak žít zdravě?  Týká se to i mě? Návykové látky a zákon. Co je pro mě vlastně důležité?

Žáci se aktivně zapojili do programu, podle slov lektorů prevence velmi dobře spolupracovali. Tento dlouhodobý program bude na druhém stupni pokračovat i v příštím školním roce.

Mgr.Blanka Krýdlová, metodik primární prevence

Magdalena Magdalena3