Návštěva 3. třídy v SOŠ a SOU Dubno

Dne 26. dubna 2013 byla naše třída pozvaná jako host na soutěž TFA mladého hasiče, kterou už čtvrtým rokem pořádá  SOŠ a SOU Dubno společně se sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Zkratka TFA pochází z anglického sousloví Toughest Firefighter Alive neboli Nejsilnější hasič přežívá. Jedná se o soutěž, kde se závodníci utkají v disciplínách, ve kterých hrají hlavní roli svaly, výdrž a hlavně nervy.

Soutěž se konala za krásného počasí v areálu školy. Závodilo se o titul nejsilnějšího hasiče ve věku 12 – 40 let ve čtyřech kategoriích. Na závěr byl vyhlášen absolutní vítěz, který si odvezl putovní pohár. Při slavnostním nástupu organizátoři akce poděkovali dětem z naší ZŠ Bohutín za krásné obrázky, návrhy maskotů pro studenty – hasiče a vyhlásili vítěze. Nejvíce se líbily obrázky Jiskřička a Kapička Jendy Gaži a Domči Hufové. Všechny děti potom dostaly za odměnu balíček se spoustou hezkých a potřebných věcí. Slíbení plyšoví maskoti jsou ještě ve výrobě a děti je dostanou později.

Následující průběh soutěže se dětem velmi líbil. Všichni nadšeně fandili závodníkům u všech disciplin, nejvíce však Dominiku Šuchmanovi, který je bývalým žákem naší školy. Též s radostí a ochotně pózovali kameramanovi televize ČT4 SPORT, která celou akci natáčela.

Moc děkujeme paní Mgr. Oleně Gažové za pozvání na tuto akci, kterou jsem byla nadšená nejen já, ale i všechny mé děti, které se stále ptaly, zda příští rok pojedeme znovu. Fotografie a více o celé akci na webových stránkách SOU a SOŠ Dubno dále na www. pozary.cz a koncem května na ČT4 SPORT v pořadu Hasičský sport.

 

                            Mgr. Miloslava Sláviková, třídní učitelka 3. třídy