Projekt ZŠ Bohutín 063

Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha

Naše škola úspěšně využila výzvy OP VVV č. 02-18-063 – Šablony II, která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů a pracuje od 1. 1. 2019 na projektu ZŠ Bohutín 063.

Cílem je rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměřeného na čtenářskou gramotnost, personální podpora v podobě školního psychologa, komunitně osvětová setkávání a spolupráce s rodiči žáků, kluby pro žáky ZŠ, projektové dny ve škole a mimo školu a využití ICT ve vzdělávání.

Na projekt ZŠ Bohutín 022 je poskytována finanční podpora od Evropské Unie – Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.