Školní speciální pedagožka

 

Mgr. Petra Pechačová, speciální pedagog

Poskytuji žákům (individuálně nebo skupinově) speciálně pedagogickou péči zaměřující se na reedukaci specifických poruch učení, koncentraci pozornosti a případně procvičování učiva. Dále nabízím možnost konzultací pro rodiče i žáky.

Obrátit se na mě mohou žáci i rodiče v případech:

  • školního neúspěchu;
  • poruch učení;
  • problematiky ADHD, ADD.

 

Konzultace:

  • středa – 11:20 – 14:45
  • pátek – 11:20 – 14:45
  • při třídních schůzkách 17. 9. 2017, 26. 11. 2018, 29. 4. 2019
  • při školních konzultačních hodinách, tj. 15. 10. 2018, 10. 12. 2018, 7. 1. 2019, 18. 2. 2019, 18. 3. 2019, 13. 5. 2019, 10. 6. 2019 od 15 do 17 hodin

 

Kontakt:

 

Vzdělání

2009 – 2011    PdF UHK Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení

2006 – 2009    PdF UHK Výchovná práce ve speciálních zařízeních

 

Semináře

Test rizika poruch čtení a psaní u raných školáků

Úvod do krizové intervence