Rozpočet školy

Návrh rozpočtu školy 2018 – 2020 (vyvěšeno 4.12.2017)

Protokol o přidělení fin. prostředků 2017 (vyvěšeno 8.4.2017)
Návrhy rozpočtu na r. 2017 (vyvěšeno 2.3.2017)