Školní družina

 

Oznámení

V době podzimních prázdnin 29. 10. a 30. 10. 2018 je přerušena činnost školní družiny a školního klubu.

V době vánočních prázdnin od 24. 12. 2018 do 2. 1. 2019 a dále od 3. do 4. 1. 2019 je přerušena činnost školní družiny a školního klubu.

V době pololetních prázdnin 1. 2. 2019  je přerušena činnost školní družiny a školního klubu.

V době jarních prázdnin od 11. 3. do 15. 3. 2019 je přerušena činnost školní družiny a školního klubu.

 

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

 

Školní družina

Naše ŠD má tři oddělení pro žáky 1. – 4. třídy.

 

Personální obsazení ŠD:

  1. oddělení – 1. a 4. třída – vych. Iveta Zemková
  2. oddělení – 2. a 4. třída – ved. vych. Renata Vondrášková
  3. oddělení – 3. a 4. třída – vych. Barbora Havejová

 

 

Provoz ranní družiny je ve školním roce 2018/2019 od 6.45  do 7.30 hodin.

Odpolední družina od 11.20  do 16.20 hodin. 

 

Školní klub je pro žáky od 5. do 9. ročníku, v době od 11.20  do 14.45 hodin.

Od 14.45 do 16.20 jsou všechna oddělení ŠD a ŠK spojena.

 

Poplatek za ŠD: finanční příspěvek na neinvestiční náklady na jeden měsíc činí 100,-Kč, a to pro děti, které navštěvují školní družinu alespoň 3 dny v týdnu, pro ostatní děti je to 60,-Kč.

Poplatek za ŠK: Žáci školního klubu platí 80,- Kč měsíčně, a to pokud navštěvují klub alespoň 3 dny v týdnu. Ostatní žáci platí 50,- Kč měsíčně.

Poplatek za 1. pololetí vybíráme v září, za 2. pololetí v lednu. Prosíme rodiče, aby, pokud je to možné,  platbu provedli bezhotovostně na účet školy. Variabilní symbol žáka všichni dostali na začátku letošního školního roku, specifický symbol pro ŠD je 1, pro ŠK 2.

 

Výchovně – vzdělávací práce probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu a školní klub v Bohutíně. Vytváříme dětem klidné prostředí, ve kterém rozvíjíme jejich tvořivost, vedeme je k otevřené komunikaci, k schopnosti naslouchat kolektivu. Žáky vedeme k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem. Učíme děti odpovědnosti za svou osobu, své zdraví, vedeme je ke správným stravovacím návykům, k dodržování osobní hygieny a posilování tělesné zdatnosti. Kromě pravidelných činností je každý den rozvíjena jedna zájmová činnost. Zejména mladší děti uplatňují tvořivost v pracovně – technické a výtvarné výchově. Starší žáci preferují sportovní činnost a informatiku. Všechny děti vedeme ke kladnému přístupu k přírodě. Společně hrajeme různé didaktické hry, při kterých se u dětí rozvíjí paměť, pozornost, slovní zásoba, postřeh nebo jemná motorika. Hravou formou si procvičují matematiku, český jazyk a přírodovědu. Velmi oblíbené jsou u dětí logické hry. Denně využíváme školní zahradu, a to v létě i v zimě. Nejoblíbenější jsou u dětí míčové a pohybové hry, stolní tenis a hry na pískovišti.

Renata Vondrášková, vedoucí vychovatelka