Školní družina

 

 

Školní družina, školní klub

Provoz ranní družiny je ve školním roce 2017/2018 od 6.45 h do 7.30 h, odpolední družina od 11.20 h do 16.20 h. Naše ŠD má tři oddělení pro žáky 1. – 4. třídy, ŠK je pro žáky od 5. do 9. ročníku. Finanční příspěvek na neinvestiční náklady na jeden měsíc činí 80,-Kč pro děti, které navštěvují školní družinu více než 8 dní v měsíci, pro ostatní děti je to 40,-Kč. Žáci školního klubu platí 60,- Kč měsíčně, pokud navštěvují klub pouze 2 dny v týdnu – 30,- Kč měsíčně. Pobyt ve školní družině i ve školním klubu pouze přes polední přestávky je zdarma. Poplatek za 1. pololetí vybíráme v září, za 2. pololetí v únoru. Prosíme rodiče, pokud je to možné, aby platbu provedli bezhotovostně na účet školy. Variabilní symbol pro ŠD je 1, pro ŠK 2.

Výchovně – vzdělávací práce probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu a školní klub v Bohutíně. Vytváříme dětem klidné prostředí, ve kterém rozvíjíme jejich tvořivost, vedeme je k otevřené komunikaci, k schopnosti naslouchat kolektivu. Žáky vedeme k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem. Učíme děti odpovědnosti za svou osobu, své zdraví, vedeme je ke správným stravovacím návykům, k dodržování osobní hygieny a posilování tělesné zdatnosti. Kromě pravidelných činností je každý den rozvíjena jedna zájmová činnost. Zejména mladší děti uplatňují tvořivost v pracovně – technické a výtvarné výchově. Starší žáci preferují sportovní činnost a informatiku. Všechny děti vedeme ke kladnému přístupu k přírodě. Společně hrajeme různé didaktické hry, při kterých se u dětí rozvíjí paměť, pozornost, slovní zásoba, postřeh nebo jemná motorika. Hravou formou si procvičují matematiku, český jazyk a přírodovědu. Velmi oblíbené jsou u dětí logické hry. Denně využíváme školní zahradu, a to v létě i v zimě. Nejoblíbenější jsou u dětí míčové a pohybové hry, stolní tenis a hry na pískovišti.

 

  1. oddělení                    vych. Renata Vondrášková 
  2. oddělení                    vych. Barbora Havejová               
  3. oddělení                    vych. Lucie Kratochvílová

Výchovně – vzdělávací práce probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu v Bohutíně a podle ročního plánu. Vytváříme dětem klidné prostředí, ve kterém rozvíjíme jejich tvořivost, vedeme je k otevřené komunikaci, k schopnosti naslouchat kolektivu. Žáky vedeme k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem. Učíme děti odpovědnosti za svou osobu, své zdraví, vedeme je ke správným stravovacím návykům, k dodržování osobní hygieny a posilování tělesné zdatnosti. Kromě pravidelných činností je každý den rozvíjena jedna zájmová činnost. Zejména mladší děti uplatňují tvořivost v pracovně – technické a výtvarné výchově. Starší žáci preferují sportovní činnost a informatiku. Všechny děti vedeme ke kladnému přístupu k přírodě. Společně hrajeme různé didaktické hry, při kterých se u dětí rozvíjí paměť, pozornost, slovní zásoba, postřeh nebo jemná motorika. Hravou formou si procvičují matematiku, český jazyk a přírodovědu. Velmi oblíbené jsou u dětí logické hry. Denně využíváme školní zahradu, a to v létě i v zimě. Nejoblíbenější jsou u dětí míčové a pohybové hry, stolní tenis a hry na pískovišti.

V září jsme uvítali nové žáky a moc si přejeme, aby se jim tu líbilo tak, jako jejich starším spolužákům.

Renata Vondrášková, vedoucí vychovatelka