Výchovné poradenství

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Informace výchovné poradkyně


Výchovný poradce poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se studia na středních a vysokých školách a volby povolání. Výchovný poradce zprostředkovává styk s příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou, navrhuje žáky k odbornému vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a dbá o realizaci jejího doporučení.

Individuální konzultace pro žáky a rodiče včetně poradenství pro volbu povolání poskytuje na naší škole výchovná poradkyně Mgr. Petra Vondrášková.

 

pondělí 12:20-13:05, 
každé sudé pondělí 15:00-17:00

 

 Individuální schůzku si rodiče mohou domluvit telefonicky na č. 318 676 217. Žáci mohou výchovnou poradkyni kontaktovat kdykoliv v průběhu vyučování.