Školní psycholožka

 

Mgr. Petra Gabrielová – psycholog

 

Dobrý den, jmenuji se Petra Gabrielová a od září 2017 působím na této škole jako školní psycholog. Na zkrácený úvazek pracuji rovněž v PPP, kde se věnuji diagnostice dětí s výchovnými potížemi, poruchami pozornosti a učení i terapeutickému vedení. Mám zkušenosti s prací v nízkoprahovém centru (psychoterapeutické vedení).

Ve škole budu přítomná vždy ve čtvrtek od 8 do 17 hodin a každé první pondělí v měsíci rovněž od 8 do 17 hodin (vyjma pondělí 4. prosince) – 4. září, 2. října, 6. listopadu, 1. ledna, 5. února, 5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června.

Můžete mě též kontaktovat na telefonu 608 828 814 nebo přes email: gabrielova89@gmail.com. Pokud byste potřebovali, abych se vám věnovala delší dobu, je vhodné se dopředu objednat.

Poskytuji individuální konzultace dětem i rodičům a pracuji s třídním kolektivem.

S čím Vám mohu například pomoci:

  • snaha o porozumění problematického chování dítěte
  • neshody ve třídním kolektivu, nevhodné chování, šikana apod.
  • adaptační potíže dítěte, problematické přizpůsobování se novým situacím, kolektivu či prostředí (nástup dítěte do ZŠ, změna třídního kolektivu, přechod na 2. stupeň apod.)
  • výběr školy
 • problematika ADHD, ADD, poruchy učení
 • podpora rozvoje sebepoznání a sebedůvěry dítěte
 • analýza krizových situací
 • práce s vývojovými specifiky různých věkových skupin
 • nebezpečí zneužívání návykových látek, vzniku závislostí
 • potíže spojené s úzkostí, strachem, fobie, reakce na stres, enormní zátěž či traumatický zážitek, školní fobie
 • podpora a konzultace v řešení různých typů osobních problémů

 

Něco krátce o mně

telefon                                  +420 608 828 814
e-mail                            gabrielova89@gmail.com

 

 

VŠ vzdělání

2009-2015     Vysokoškolské vzdělání v oblasti jednooborové psychologie: bakalářský a magisterský program – PVŠPS

Výcvik v psychosociální oblasti, kurzy a semináře

                        Dasainsanalytický psychoterapeutický výcvik (500 hodin)

                        Sandtray – terapie hrou v písku

                        Kids Skills – na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou

Výcvik Integrativní rodinné terapie – momentálně absolvuji (720 hodin)

                        EEG Biofeedback – certifikovaný neuroterapeut: EEG Institut, supervize

                        Kurzy dětská kresba, kresba postavy, kresba stromu, hand test, psychoterapie konfliktu, práce s adolescentní skupinou, transakční analýza

 

Pracovní zkušenosti

2015 – doposud         

Pedagogicko-psychologická poradna, pozice: psycholog (diagnostika dětí, poradenství, podpůrné terapeutické vedení)

2016 – 2017

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, pozice: psycholog (podpůrné terapeutické vedení)

2016 – doposud         

ZŠ – pozice: školní psycholog (poradenství, podpůrné terapeutické vedení, prevence, práce se skupinou)

 

 

 

S čím se můžete na školní psycholožku obrátit?

Děti

Když máš potíže s učením.

Když tě trápí vztahy mezi spolužáky.

Když Ti někdo ve škole nebo jinde ubližuje.

Když prožíváš těžkou životní situaci.

Když Tě něco trápí a sám si nevíš rady.

 

Rodiče

Když se potřebujete poradit při řešení výchovných nebo osobních problémů Vašeho dítěte.

Když má Vaše dítě problém s učením nebo se mu zhoršil prospěch.

Když má Vaše dítě poruchu učení nebo jiné závažné obtíže.

Máte-li obavu, že Vašemu dítěti někdo ve škole ubližuje, je šikanováno.

Potřebujete-li poradit s výběrem dalšího vzdělávání dítěte (střední škola, víceleté gymnázium)

Když se Vaše dítě ocitlo v těžké životní situaci (rozvod, úmrtí v rodině, vážné onemocnění atd.)

 

Služby psychologa jsou pro žáky školy a jejich rodiče zdarma. Využívání těchto služeb je dobrovolné, děti na naší škole a jejich rodiče tímto nepozbývají právo zvolit si jakéhokoliv z jiných odborníků (psychologa, poradnu, …) ve svém okolí.

Pro práci školní psycholožky s konkrétním žákem a jeho citlivými údaji je vždy potřeba individuálního souhlasu jeho rodičů .

 

Na základě generálního souhlasu rodičů může školní psycholog:

 • spolupracovat s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomáhat s vedením třídnických hodin ve spolupráci s třídním učitelem
 • poskytnout úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá a následně informovat rodiče
 • poskytnout krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • vytvářet podmínky k maximálnímu využití potenciálu dětí ve spolupráci s rodiči žáků a pedagogy
 • provádět opratření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
 • provádět anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole za účelem posílení preventivních aktivit
 • informovat rodiče o výsledcích anonymních anketních šetření