Školní psycholožka

fotka 2

Dobrý den, dovolte mi, abych se představila. Mé jméno je Hana Zamastilová a od začátku ledna 2017 působím na této škole jako psycholožka.

Nejprve pár vět o mně samotné. Mám sedmiletého syna a tříletou dceru, do zaměstnání nastupuji po rodičovské dovolené. Dříve, během svých studií a několika následujících let, jsem sbírala zkušenosti s prací v různých prostředích a s různými lidmi: poskytovala jsem krizovou intervenci, prováděla jsem pracovní diagnostiku, podílela jsem se na vzdělávacích kurzech pro management komerčních společností, pracovala jsem s tělesně a mentálně handicapovanými mladými lidmi, učila jsem angličtinu jedince s duševním onemocněním. V minulých dvou letech jsem přednášela pro veřejnost a docházeli za mnou klienti na psychoterapii, jak dospělí, tak i nezletilí.

Jsem ráda, že přede mnou zde pracovala Kristýna Baumová, protože zde toto pracovní místo vybudovala a alespoň část svého vědění a svých zkušeností mi stačila předat. Ráda bych navázala na její odkaz a pokračovala v práci s třídami i s jednotlivými dětmi, které to potřebují.

Při práci s třídním kolektivem budeme spolu s dětmi hrát hry, plnit různé úkoly a diskutovat. Cílem těchto skupinových aktivit je hlavně podpora příjemného klimatu ve třídě, posílení dobrých vztahů a předcházení problémovým situacím.

Individuální konzultace jsou určeny těm dětem, které mají potíže s učením, prožívají nějakou těžkou životní situaci, nejsou spokojeny se vztahy se spolužáky nebo jim dokonce někdo ubližuje. Zkrátka se něčím trápí a samy si už nevědí rady. Ze stejných důvodů se na mě mohou obracet i rodiče dětí.

V škole budu přítomna vždy v pondělí od 7:30 do 17:00 a pak buď v úterý nebo ve čtvrtek od 7:45 do 13:45. Můžete mě též kontaktovat na telefonu 608 676 039 nebo přes email: hanazamastilova@email.cz. Pokud byste potřebovali, abych se vám věnovala delší dobu, je vhodné se dopředu objednat.

Školní psycholožka

Mgr. Hana Zamastilová

kontakty: tel. 608 676 039, e-mail: hanazamastilova@email.cz

 

Konzultační hodiny:

pondělí od 7:30 do 17:00 a pak buď v úterý nebo ve čtvrtek od 7:45 do 13:45

Doporučuji schůzku sjednat předem telefonicky nebo e-mailem.

V květnu 2017 je školní psycholožka ve škole přítomna následovně:

čtvrtek 4. 5.,

čtvrtek 11. 5.,

pondělí 15. 5.,

úterý 16. 5.,

pondělí 22. 5.,

úterý 23. 5.,

pondělí 29. 5.

 

 

S čím se můžete na školní psycholožku obrátit?

Děti

Když máš potíže s učením.

Když tě trápí vztahy mezi spolužáky.

Když Ti někdo ve škole nebo jinde ubližuje.

Když prožíváš těžkou životní situaci.

Když Tě něco trápí a sám si nevíš rady.

 

Rodiče

Když se potřebujete poradit při řešení výchovných nebo osobních problémů Vašeho dítěte.

Když má Vaše dítě problém s učením nebo se mu zhoršil prospěch.

Když má Vaše dítě poruchu učení nebo jiné závažné obtíže.

Máte-li obavu, že Vašemu dítěti někdo ve škole ubližuje, je šikanováno.

Potřebujete-li poradit s výběrem dalšího vzdělávání dítěte (střední škola, víceleté gymnázium)

Když se Vaše dítě ocitlo v těžké životní situaci (rozvod, úmrtí v rodině, vážné onemocnění atd.)

 

Služby psychologa jsou pro žáky školy a jejich rodiče zdarma. Využívání těchto služeb je dobrovolné, děti na naší škole a jejich rodiče tímto nepozbývají právo zvolit si jakéhokoliv z jiných odborníků (psychologa, poradnu, …) ve svém okolí.

Pro práci školní psycholožky s konkrétním žákem a jeho citlivými údaji je vždy potřeba individuálního souhlasu jeho rodičů .

 

Na základě generálního souhlasu rodičů může školní psycholog:

  • spolupracovat s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • pomáhat s vedením třídnických hodin ve spolupráci s třídním učitelem
  • poskytnout úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá a následně informovat rodiče
  • poskytnout krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
  • vytvářet podmínky k maximálnímu využití potenciálu dětí ve spolupráci s rodiči žáků a pedagogy
  • provádět opratření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
  • provádět anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole za účelem posílení preventivních aktivit
  • informovat rodiče o výsledcích anonymních anketních šetření

Autor