Zaměstnanci

Zaměstnanci školy


Vedení školy : Mgr. Lada Králová ředitelka školy
  Mgr. Petra Vondrášková zástupkyně ředitelky školy
     
Učitelé : Mgr. Ilona Chvalníková 1. třída
  Mgr. Jitka Mrázová
2. třída
  Mgr. Miloslava Sláviková 3. třída
  Mgr. Lenka Malá 4. třída
  Mgr. Lada Žáčková 5. třída
  Bc. Nikola Hložanková 6. třída
  Mgr. Karolína Šuchmanová 7. třída
  Renata Vondrášková 8. třída
  Mgr. Blanka Krýdlová 9. třída
     
Učitelé bez třídnictví
Ing. Marie Traxlerová  
  Luboš Dragoun  
  Mgr. Lenka Hošková  
  Mgr. Iva Břendová  
  Bc. Jan Jelínek  
   Bc. Lucie Kratochvílová  
     
Vychovatelky ŠD : Renata Vondrášková vedoucí vychovatelka ŠD
  Bc. Lucie Kratochvílová  
  Barbora Havejová  
  Mgr. Ilona Chvalníková  
  Bc. Nikola Hložanková  
  Mgr. Jitka Mrázová   
   Mgr. Petra Vondrášková  
     
 Vychovatelky ŠK:
Mgr. Karolína Šuchmanová
 
  Mgr. Jitka Mrázová  
  Bc. Lucie Kratochvílová  
  Mgr. Petra Pechačová  
  Renata Vondrášková  
  Mgr. Ilona Chvalníková  
  Mgr. Lenka Malá  
     
     
Asistentky pedagoga: Barbora Havejová  
  Bc. Lucie Kratochvílová  
  Iveta Zemková  
     
Speciální pedagožka: Mgr. Petra Pechačová  
       
Školní psycholožka: Mgr. Petra Gabrielová  
      
 Správní zaměstnanci : Bc. Radka Zelenková  účetní
  Hana Šuchmanová  školnice, uklízečka
  Marie Šuchmanová  školnice,  uklízečka
     
 Školní jídelna : Jaroslava Křivonosková vedoucí školní jídelny,   kuchařka
  Jolana Krákorová  kuchařka
  Silvie Procházková  pomocná kuchařka