Zaměstnanci

Zaměstnanci školy


Vedení školy : Mgr. Lada Králová ředitelka školy
  Mgr. Karolína Šuchmanová zástupkyně ředitelky školy
     
Učitelé : Mgr. Lada Žáčková  1. třída
  Mgr. Ilona Chvalníková
2. třída
  Mgr. Jitka Mrázová 3. třída
  Mgr. Miloslava Sláviková 4. třída
  Mgr. Lenka Malá 5. třída
  Mgr. Lenka Brabcová 6. třída
  Bc. Nikola Hložanková  7. třída
  Bc. Martina Berkovcová 8. třída
  Renata Vondrášková 9. třída
     
Učitelé bez třídnictví
Mgr. Blanka Krýdlová  
  Luboš Dragoun  
  Ing. Marie Traxlerová  
  Bc. Jan Jelínek  
     
Vychovatelky ŠD : Renata Vondrášková vedoucí vychovatelka ŠD
  Barbora Havejová  
  Iveta Zemková  
  Mgr. Miloslava Sláviková  
  Mgr. Ilona Chvalníková  
  Mgr. Jitka Mrázová   
     
 Vychovatelky ŠK:
Mgr. Petra Pechačová  
  Mgr. Lada Žáčková  
  Bc. Nikola Hložanková  
  Mgr. Jitka Mrázová  
  Mgr. Lenka Malá  
  Ing. Marie Traxlerová  
  Iveta Zemková  
     
Asistentky pedagoga: Iveta Zemková  
  Ladislava Lišková  
     
Speciální pedagožka: Mgr. Petra Pechačová  
       
Školní psycholožka: Mgr. Pavlína Vyšínová, PhD.  
      
 Správní zaměstnanci : Bc. Radka Zelenková  účetní
  Hana Šuchmanová  školnice, uklízečka
  Marie Šuchmanová  školnice,  uklízečka
     
 Školní jídelna : Jaroslava Křivonosková vedoucí školní jídelny,   kuchařka
  Jolana Krákorová  kuchařka
  Silvie Procházková  pomocná kuchařka