Zaměstnanci

Zaměstnanci školy


Vedení školy : Mgr.Vladimíra Melicharová ředitelka školy
  Mgr. Lada Králová zástupkyně ředitelky školy
     
Učitelé : Mgr. Jitka Mrázová 1. třída
  Mgr. Miloslava Sláviková
2. třída
  Mgr. Lenka Malá 3. třída
  Mgr. Michaela Hausnerová 4. A
  Mgr. Ilona Chvalníková 4. B
  Mgr. Květa Matunová 5. třída
  Mgr. Karolína Šuchmanová 6. třída
  Renata Vondrášková 7. třída
  Mgr. Blanka Krýdlová 8. třída
  Mgr. Petra Vondrášková 9. třída
     
Učitelé bez třídnictví
Mgr. Radka Vocílková  
  Luboš Dragoun  
  Barbora Havejová  
  Mgr. Lenka Hošková  
  Ing. Marie Traxlerová  
  Nikola Hložanková  
  Jan Jelínek  
     
Vychovatelky ŠD : Renata Vondrášková vedoucí vychovatelka ŠD
  Barbora Havejová  
  Dana Teichmannová  
  Mgr. Jitka Mrázová  
  Mgr. Miloslava Sláviková  
  Mgr. Lenka Malá  
  Mgr. Petra Vondrášková  
  Mgr. Karolína Šuchmanová  
     
 Vychovatelka ŠK:
Mgr. Karolína Šuchmanová
 
  Mgr. Jitka Mrázová  
  Mgr. Lenka Malá  
  Mgr. Petra Vondrášková  
   Renata Vondrášková  
  Mgr. Miloslava Sláviková  
  Dana Teichmanová  
     
Školní psycholožka: Mgr. Hana Zamastilová  
      
 Správní zaměstnanci :  Ing.Vladimír Přibyl  ekonom
   Hana Šuchmanová  školnice
   Marie Šuchmanová  školnice
     
 Školní jídelna : Jaroslava Křivonosková vedoucí školní jídelny,   kuchařka
   Lucie Pekárová  kuchařka
   Ludmila Doktorová  kuchařka

 

Autor