Upozornění školní jídelny

Vážení rodiče,

Vašim dětem byla rozdána evidenční čísla, pod kterými jsou vedeny ve školní jídelně. Zrušte, prosím, rodná čísla, která uvádíte při platbě obědů a nahraďte je tímto evidenčním číslem. Kdo platí pouze za jedno dítě, uvede toto číslo do variabilního symbolu, kdo platí za více dětí, uvede přidělená příslušná čísla a částky k nim do zprávy pro příjemce.

Děkuji za spolupráci. V případě jakýchkoli dotazů ohledně plateb volejte 606 676 145.

 

Jaroslava Křivonosková, vedoucí  ŠJ

 

Vážení rodiče,

jelikož máme u mnoha strávníků nedoplatky, zkontrolujte si, prosím, pravidelné platby na obědy, případně se informujte ve školní jídelně o stavu konta Vašeho dítěte (stačí telefonicky).  Nedoplatky je nutné uhradit co nejdříve. V případě, že bude nedoplatek vyšší než 200,- Kč, budou obědy odhlášeny a přihlášeny opět až po zaplacení dlužné částky.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Cena kreditní kartičky na obědy je 40,- Kč.

 

Nezapomínejte, prosím, odhlašovat obědy. V případě, že jsou děti nemocné nebo nepřítomné ve škole, je nutné mít odhlášený oběd. Nevyzvednuté a neodhlášené obědy budou účtovány v plné výši tak, jak je uvedeno v „Řádu školní jídelny“.

Odhlašování stačí pouze telefonicky na č. 606 676 145 den předem, případně při nemoci ráno do 7.30 hodin.

 

Co je GDPR (angl. General Data Protection Regulation) – je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

V platnost vstoupí od 25. 5. 2018.

Na základě tohoto nařízení je nutné změnit variabilní symbol u platby za obědy Vašeho dítěte. Rodná čísla budou jakožto variabilní symbol zrušena a každý žák dostane během měsíce března evidenční číslo, pod kterým je veden ve školní jídelně. Toto číslo je nutné uvést jako variabilní symbol při platbě za obědy již v dubnu.

 

 

 

Jaroslava Křivonosková, vedoucí ŠJ Bohutín