Upozornění školní jídelny

 

3.7.2018

Vážení rodiče,

dětem začaly vytoužené prázdniny, a přesto je čas již myslet na další školní rok. Ještě jednou prosím o zrušení všech pravidelných plateb včetně měsíce srpna, neboť první platbu je nutné uhradit v hotovosti spolu s přihlášením obědů. Přihlášené obědy z tohoto školního roku se nepřevádějí na příští školní rok. Přihlášku ke stravování je nutné obnovit.

Obědy na následující školní rok se mohou přihlašovat již v srpnu, a to 27. – 31. 8. 2018 vždy od  9.00 do 11.00 hodin. Dále pak v září mezi 6. a 10. hodinou.

Platby budou probíhat stejně jako v minulých letech: na září hotově, dále pak v měsících září až květen trvalým příkazem podle počtu přihlášených obědů.  Ve výjimečných případech hotově v září na I. pololetí a v lednu na II. pololetí.

Přihlaste, prosím, obědy včas – první školní den bývá dlouhé čekání na přihlášení obědů, stejně tak není možné první den přihlásit obědy telefonicky.

Přejeme Vám i Vašim dětem krásné slunečné prázdniny a budeme se těšit v příštím školním roce na shledání.

Jaroslava Křivonosková, vedoucí ŠJ

 

 

 

Vážení rodiče,

Vašim dětem byla rozdána evidenční čísla, pod kterými jsou vedeny ve školní jídelně. Zrušte, prosím, rodná čísla, která uvádíte při platbě obědů a nahraďte je tímto evidenčním číslem. Kdo platí pouze za jedno dítě, uvede toto číslo do variabilního symbolu, kdo platí za více dětí, uvede přidělená příslušná čísla a částky k nim do zprávy pro příjemce.

Děkuji za spolupráci. V případě jakýchkoli dotazů ohledně plateb volejte 606 676 145.

 

Jaroslava Křivonosková, vedoucí  ŠJ

 

Vážení rodiče,

jelikož máme u mnoha strávníků nedoplatky, zkontrolujte si, prosím, pravidelné platby na obědy, případně se informujte ve školní jídelně o stavu konta Vašeho dítěte (stačí telefonicky).  Nedoplatky je nutné uhradit co nejdříve. V případě, že bude nedoplatek vyšší než 200,- Kč, budou obědy odhlášeny a přihlášeny opět až po zaplacení dlužné částky.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Cena kreditní kartičky na obědy je 40,- Kč.

 

Nezapomínejte, prosím, odhlašovat obědy. V případě, že jsou děti nemocné nebo nepřítomné ve škole, je nutné mít odhlášený oběd. Nevyzvednuté a neodhlášené obědy budou účtovány v plné výši tak, jak je uvedeno v „Řádu školní jídelny“.

Odhlašování stačí pouze telefonicky na č. 606 676 145 den předem, případně při nemoci ráno do 7.30 hodin.

 

Co je GDPR (angl. General Data Protection Regulation) – je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

V platnost vstoupí od 25. 5. 2018.

Na základě tohoto nařízení je nutné změnit variabilní symbol u platby za obědy Vašeho dítěte. Rodná čísla budou jakožto variabilní symbol zrušena a každý žák dostane během měsíce března evidenční číslo, pod kterým je veden ve školní jídelně. Toto číslo je nutné uvést jako variabilní symbol při platbě za obědy již v dubnu.

 

 

 

Jaroslava Křivonosková, vedoucí ŠJ Bohutín