Upozornění školní jídelny

Platby budou probíhat stejně jako v minulých letech: na září hotově, dále pak v měsících září až květen trvalým příkazem podle počtu přihlášených obědů.  Ve výjimečných případech hotově v září na I. pololetí a v lednu na II. pololetí.

Jaroslava Křivonosková, vedoucí ŠJ

 

 

 

Vážení rodiče,

Vašim dětem byla rozdána evidenční čísla, pod kterými jsou vedeny ve školní jídelně. Kdo platí pouze za jedno dítě, uvede toto číslo do variabilního symbolu, kdo platí za více dětí, uvede přidělená příslušná čísla a částky k nim do zprávy pro příjemce.

Děkuji za spolupráci. V případě jakýchkoli dotazů ohledně plateb volejte 606 676 145.

 

Jaroslava Křivonosková, vedoucí  ŠJ

 

Vážení rodiče,

jelikož máme u mnoha strávníků nedoplatky, zkontrolujte si, prosím, pravidelné platby na obědy. Nedoplatky je nutné uhradit co nejdříve. V případě, že bude nedoplatek vyšší než 200,- Kč, budou obědy odhlášeny a přihlášeny opět až po zaplacení dlužné částky.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Nezapomínejte, prosím, odhlašovat obědy. V případě, že jsou děti nemocné nebo nepřítomné ve škole, je nutné mít odhlášený oběd. Nevyzvednuté a neodhlášené obědy budou účtovány v plné výši tak, jak je uvedeno v „Řádu školní jídelny“.

Odhlašování stačí pouze telefonicky na č. 606 676 145 den předem, případně při nemoci ráno do 7.30 hodin.

Jaroslava Křivonosková, vedoucí ŠJ Bohutín