Pomoc druhým

Naše základní škola již několik let zasílá příspěvky charitativní organizaci Dobrý anděl. Také letos jsme této organizaci přispěli výtěžkem dobrovolného vstupného z vánočního jarmarku, který byl navýšený částkou 100 Kč z třídního fondu každé třídy. Celková suma činila 4 353 Kč.

Všem, kteří přispívají na dobrou věc, děkujeme.

 

dobr-andl-logo-kopie-958