O škole

ZŠ Bohutín, okres Příbram

Bohutín 37

262 41 Bohutín

IČO : 705 659 02

 

Škola sdružuje :

1. Základní škola IZO 114 001 251

2. Školní družina IZO 114 001 260

3. Školní jídelna IZO 114 001 278

4. Školní klub IZO: 114 001 260

 

Telefon : 318 676 217

Mobilní telefon  – ředitelka školy:  739 039 560

 

Odloučené pracoviště : Školní jídelna

262 41 Bohutín 40

Telefon : 606 676 145

e-mail:  vedoucí školní jídelny Jaroslava Křivonosková  sjbohutin@seznam.cz

 

e-mail : škola  zsbohutin@zsbohutin.cz

ředitelka školy Mgr. Vladimíra Melicharová  v.melicharova@zsbohutin.cz

zástupkyně ředitelky školy Mgr. Lada Králová  lada.kralova@zsbohutin.cz

ekonom  ing. Vladimír Přibyl zsbohutin@volny.cz

 

webové stránky : www.zsbohutin.cz

 

Zřizovatel : Obec Bohutín

Škola zařazena do sítě : 1.4.1996

 

V 1.-5. a 6.-9. ročníku se vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola porozumění a bezpečí

 

Počet tříd:

I. st. 6

II. st. 4

 

Počet oddělení ŠD: 3

Počet zapsaných žáků ve ŠD: 90

Počet zapsaných žáků ve ŠK: 60

 

 

Průměrný počet žáků na třídu: 19,9

Počet pedagogických zaměstnanců: 20

Počet provozních zaměstnanců ZŠ: 3

Počet provozních zaměstnanců ŠJ: 3

 

Vedení školy

Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy

Mgr. Lada Králová, zástupkyně ředitelky školy

 

Třídnictví

1. třída Mgr. Jitka Mrázová

2. třída   Mgr. Miloslava Sláviková

3.  třída  Mgr. Lenka Malá

4. A   Mgr. Michaela Hausnerová

4. B    Mgr. Ilona Chvalníková

5. třída  Mgr. Květa Matunová

6. třída Mgr. Karolína Šuchmanová

7. třída Renata Vondrášková

8. třída Mgr. Blanka Krýdlová

9. třída Mgr. Petra Vondrášková

 

Vyučující bez třídnictví:

Barbora Havejová

Luboš Dragoun

Mgr. Radka Vocílková

Ing. Marie Traxlerová

Nikola Hložanková

Jan Jelínek

 

Vychovatelky ŠD:

vedoucí vychovatelka Renata Vondrášková

Barbora Havejová

Dana Teichmanová

Mgr. Jitka Mrázová

Mgr. Miloslava Sláviková

Mgr. Lenka Malá

Mgr. Petra Vondrášková

Mgr. Karolína Šuchmanová

 

Vychovatelky ŠK:

Mgr. Karolína Šuchmanová

Mgr. Jitka Mrázová

Mgr. Lenka Malá

Mgr. Petra Vondrášková

Renata Vondrášková

Mgr. Miloslava Sláviková

Dana Teichmanová

 

Školní psycholožka:

Mgr. Hana Zamastilová

 

Provozní pracovníci

ekonom školy: Vladimír Přibyl

školnice: Hana Šuchmanová

školnice: Marie Šuchmanová

 

Pracovníci školní jídelny

zástupkyně ředitelky školy pro školní stravování: Jaroslava Křivonosková

kuchařka: Jaroslava Křivonosková

kuchařka: Ludmila Doktorová

kuchařka: Lucie Pekárová

Autor