O škole

ZŠ Bohutín, okres Příbram

Bohutín 37

262 41 Bohutín

IČO : 705 659 02

 

Škola sdružuje :

1. Základní škola IZO 114 001 251

2. Školní družina IZO 114 001 260

3. Školní jídelna IZO 114 001 278

4. Školní klub IZO: 114 001 260

 

Telefon : 318 676 217

Mobilní telefon  – ředitelka školy:  739 039 560

 

Odloučené pracoviště : Školní jídelna

262 41 Bohutín 40

Telefon : 606 676 145

e-mail:  vedoucí školní jídelny Jaroslava Křivonosková  sjbohutin@seznam.cz

 

e-mail : škola  zsbohutin@zsbohutin.cz

Mgr. Lada Králová, pověřená řízením školy  lada.kralova@zsbohutin.cz

Mgr. Petra Vondrášková, zástupkyně ředitelky školy 

účetní  Bc. Radka Zelenková zelenkova@zsbohutin.cz

 

webové stránky : www.zsbohutin.cz

datová schránka: asxwehr

 

Zřizovatel : Obec Bohutín

Škola zařazena do sítě : 1.4.1996

 

V 1.-5. a 6.-9. ročníku se vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola porozumění a bezpečí

 

Počet tříd:

I. st. 5

II. st. 4

 

Počet oddělení ŠD: 3

Počet zapsaných žáků ve ŠD: 90

Počet zapsaných žáků ve ŠK: 60

 

 

Průměrný počet žáků na třídu: 21,22

Počet pedagogických zaměstnanců: 22

Počet provozních zaměstnanců ZŠ: 3

Počet provozních zaměstnanců ŠJ: 3

 

 

Vedení školy

Mgr. Lada Králová,  pověřena řízením školy

Mgr. Petra Vondrášková, zástupkyně ředitelky školy

 

Třídnictví

1. třída Mgr. Ilona Chvalníková 

2. třída   Mgr. Jitka Mrázová

3.  třída  Mgr. Miloslava Sláviková

4. třída Mgr. Lenka Malá

5. třída  Mgr. Lada Žáčková

6. třída  Bc. Nikola Hložanková

7. třída Mgr. Karolína Šuchmanová

8. třída Renata Vondrášková

9. třída Mgr. Blanka Krýdlová

 

 

Vyučující bez třídnictví:

Luboš Dragoun

Ing. Marie Traxlerová

Mgr. Iva Břendová

Bc. Jan Jelínek

Mgr. Lenka Hošková

Bc. Lucie Kratochvílová

 

Vychovatelky ŠD:

vedoucí vychovatelka Renata Vondrášková

Barbora Havejová

Bc. Lucie Kratochvílová

Mgr. Jitka Mrázová

Mgr. Petra Vondrášková

Mgr. Ilona Chvalníková

Bc. Nikola Hložanková

 

Vychovatelky ŠK:

Mgr. Karolína Šuchmanová

Bc. Lucie Kratochvílová

Mgr. Jitka Mrázová

Mgr. Lenka Malá

Renata Vondrášková

Mgr. Ilona Chvalníková

Mgr. Petra Pechačová

 

Asistentka pedagoga:

Bc. Lucie Kratochvílová

Barbora Havejová

Iveta Zemková

 

Speciální pedagožka:

Mgr. Petra Pechačová

 

Školní psycholožka:

Mgr. Petra Gabrielová

 

Provozní pracovníci

ekonomka školy: Bc. Radka Zelenková

školnice: Hana Šuchmanová

školnice: Marie Šuchmanová

 

 

Pracovníci školní jídelny

zástupkyně ředitelky školy pro školní stravování: Jaroslava Křivonosková

kuchařka: Jaroslava Křivonosková

kuchařka: Jolana Krákorová

pomocná kuchařka: Silvie Procházková