Konzultační dny, třídní schůzky

Konzultační dny ve školním roce 2018/2019 budou v pondělí 15. 10., 10. 12., 7. 1., 18. 2., 18. 3., 13. 5., 10. 6., vždy od 15:00 do 17:00 hodin.

Vážení rodiče, využijte tyto konzultační hodiny pro získání informací o průběhu vyučování i o prospěchu a potřebách svého dítěte.

 

Třídní schůzky ve školním roce 2018/2019 budou

6. 9. 2018           1. třída

17. 9. 2018      2. – 9. třída

26. 11. 2018

29. 4. 2019

Další možné schůzky mohou být svolány v případě, že bude nutné předat informace týkající se většiny žáků třídy/školy.