Okresní kolo dějepisné olympiády

     Ve čtvrtek 17. ledna se v budově DDM v Příbrami uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády.  Téma letošního ročníku bylo velmi široké: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“.

     Naši školu reprezentovali dva žáci 9. ročníku – František Kulovaný a Jan Traxler. Oba si vedli výborně a dokázali si poradit s většinou otázek. V konkurenci 35 soutěžících obsadil František Kulovaný 8. místo a se ziskem 50,5 bodu se zařadil mezi úspěšné řešitele, Jan Traxler skončil se 44 body na 17. místě. Oběma blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Brabcová