Ředitelské volno

Ředitelka Základní školy Bohutín, okres Příbram, vyhlašuje z organizačních a provozních důvodů po projednání se zřizovatelem a podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dle § 2  odst. 5  vyhlášky MŠMT č. 16/2005, o organizaci školního roku, volné dny na čtvrtek 3. 1. a pátek 4. 1. 2019.

 Žáci nastoupí do školy po vánočních prázdninách v pondělí 7. 1. 2019.

 

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy