Setkání s rodiči na téma Vaše děti online aneb Nástrahy internetu

Toto setkání doporučujeme všem rodičům, kteří by se rádi dozvěděli více o nástrahách internetu a virtuální komunikace. Získáte bližší informace o možnostech ochrany soukromí a zabezpečení počítače, telefonu apod. či o možnostech preventivního a výchovného působení, aby byly Vaše děti v online světě maximálně chráněny a nemohly se stát oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování.

Těšíme se na Vás!