Volby členů školské rady

Vážení rodiče – zákonní zástupci žáků, 

funkční období stávajících členů školské rady za zákonné zástupce končí v květnu 2018. Ze zákona jsem pověřena organizací voleb do školské rady. S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a volebním řádem pro volby členů školské rady vyhlašuji volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na další tříleté období. Touto cestou Vás vyzývám k podání návrhů, respektive ke kandidatuře za člena školské rady. 

 

Harmonogram voleb:

  • Oslovení kandidáti a kandidáti zájemci o práci ve školské radě své přihlášky ke kandidatuře mohou odevzdávat do pondělí 7. 5. 2018.
  • Dne 9. 5. 2018 budou kandidáti představeni na webových stránkách školy.
  • Dne 14. 5. 2018 proběhnou volby v rámci třídních schůzek.

 

Víte-li o vhodném kandidátovi, či máte-li zájem stát se členem školské rady a podílet se tak na rozvoji školy, pošlete své návrhy na kandidáty či potvrďte svůj zájem a odevzdejte přihlášky do pondělí 7. 5. 2018 v kanceláři školy nebo je můžete poslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu zsbohutin@zsbohutin.cz.

Vzor přihlášky je ke stažení na webu školy v oddíle Dokumenty – Školská rada. V přihlášce uveďte jméno, titul, třídu Vaší dcery/syna, povolání, krátké zdůvodnění Vaší kandidatury a také kontakt.

Bližší informace o účelu a zákonných povinnostech školské rady získáte ve výše zmíněném školském zákoně, výňatek týkající se školských rad najdete na webových stránkách naší školské rady http://www.zsbohutin.cz/?page_id=443.

 

 

Mgr. Lada Králová, pověřená řízením školy

Volby do ŠR 5-2018