Celoškolní projekt Tonda Obal

Dne 12. 4.  k nám do školy zavítaly dvě lektorky z projektu Tonda Obal na cestách. Je to projekt, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. Při vedení dětí ke třídění odpadu jsou škola a rodiče nejvýznamnějšími partnery. Společně můžou vystavět základy k jejich odpovědnému chování v dalším životě.

Všechny třídy se postupně zúčastnily programu a besedy s jednou paní lektorkou. Žáci měli možnost rozšířit si své dosavadní znalosti o třídění odpadu – jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Dozvěděli se, kam odpad dále putuje, viděli a osahali si vzorky recyklovaných materiálů a postupně přicházeli na to, kde všude nás přeměněný odpad obklopuje.

Na závěr žáci dostali za úkol roztřídit odpadky na kartičkách do připravených mini popelnic. Při této aktivitě prokázali, že jejich dosud získané informace a další poznatky z besedy jsou na velmi dobré úrovni, jelikož měli jen minimum chyb.