Den Země

Den Země se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující na dopady ničení životního prostředí. První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Kampaň si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo dosáhnout zvýšení energetické účinnosti, recyklování odpadu a hledání obnovitelných zdrojů energie. OSN začalo tento svátek slavit o rok později, tedy v roce 1971. V roce 1990 se 22. duben stal Mezinárodním dnem Země.

Den Země slaví více jak miliarda lidí ve více než 193 státech světa. Stal se tak svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

V pátek 20. dubna žáci druhého stupně v rámci Dne Země navštívili čističku odpadních vod na Vysoké Peci. Po cestě jsme sbírali do igelitových pytlů odpadky, pozorovali přírodu a zastavili se i u informačních tabulí u rybníku Pecováku.
Prohlídka čističky odpadních vod, kterou jsme absolvovali po skupinách, byla spojena s demonstrací jejího fungování a se zajímavým a poučným  výkladem pana Jelínka. Dozvěděli jsme se mimo jiné i to, že Vysokopecký rybník (Pecovák) a Vokačovský rybník (Drozďák) jsou původní báňské rybníky a  voda z nich je dodnes využívána pro příbramskou průmyslovou zónu. Zopakovali jsme si i názvy šachet bohutínského rudního revíru.
Děkujeme panu Jelínkovi za poutavý výklad a panu starostovi za zprostředkování  nejen prohlídky čističky, ale i budovaného archivu v bohutínské mateřské škole a ukázku rekonstrukce areálu bývalého Rozetu. Zpět jsme se vraceli po struhách, které jsou u Tisové také opravené. A protože i sluníčko s námi „oslavovalo“, byl to pěkný den.