Poděkování

Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat panu Černému, otci Jakuba Černého ze 3. třídy, za jeho dar – fotbalové  míče. Velmi si toho ceníme a míče budou určitě plně využity pro žáky v hodinách TV. Děkujeme!