Jarní úklid na školním hřišti

Obec Bohutín se stará i o okolí naší školy. Koncem měsíce března byly vykáceny letité topoly lemující školní hřiště, neboť již  ohrožovaly zdraví dětí  chodících na hřiště na hodiny tělesné výchovy. Minulý týden proběhlo na školním hřišti za pomoci techniky sázení nových stromů, nové stromy byly vysázeny i u školy v blízkosti kostela.

Žáci naší školy uklízeli v rámci pracovních činností na hřišti větve z pokácených topolů. I my se chce podílet na  na zvelebování našeho okolí a přiložit ruku k dílu!