Setkávání s rodiči – volba povolání, uplatnění na trhu práce

Toto setkání doporučujeme zejména rodičům žáků 7. až 9. ročníku, kteří by se rádi dozvěděli bližší informace o volbě povolání, možnostech uplatnění absolventů na trhu práce apod.