Ředitelské volno

 V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podle § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005, o organizaci školního roku, a po projednání se zřizovatelem školy vyhlašuji z organizačních a technických důvodů volno na den 30. 4. 2018.

Mgr. Lada Králová